Förutsättningar för avel i SRK

Är du intresserad av att bedriva avel inom Svenska retromopsklubben? Skicka intyg på gjorda tester enligt nedan samt ett foto av din mops till följande e-postadress: retropugclub.SE@gmail.com. Om din mops uppfyller våra kriterier och du har betalat de aktuella avgifterna (medlemskap, godkännande för avel och stamtavla) kommer din mops att godkännas för avel och få en stamtavla inom IRPC (SRKs moderklubb). Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor etc.

Notera: Hälsoundersökningarna nedan kan göras tidigast när mopsen är 12 månader, med undantag av BOAS-testet som kan göras tidigast när den är 15 månader.

Den blivande avelsmopsen

 • har en stamtavla eller erkänns av IRPC som en retromops
  • Även altdeutsche mopsar och standardmopsar accepteras för avel om de uppfyller nedanstående förutsättningar och ska då kombineras med en retromops
 • är fri från patellaluxation eller har grad I som högst
  • Mopsar med Pl-grad I ska endast kombineras med en mops som är fri från Pl
 • är fri från defekter i ryggraden
  • En mops som har defekter i ryggkotorna, såsom hemivertebrae, är tillåten för avel om den inte har några kliniska tecken, och endast om den kombineras med en mops som är fri från defekter i ryggraden

Kommentar: Defekta kotor är ovanliga hos altdeutsche mopsar och retromopsar medan nästan alla standardmopsar har defekta kotor. Eftersom mopsen i den första korsningsaveln mellan mops och donatorras ofta är en standardmops kommer vi ibland att se defekta kotor hos de första generationerna. Eftersom dessa hundar ändå är genetiskt värdefulla tillåter vi att en partner har defekta kotor.

 • I första hand ska mopsens ryggrad kontrolleras med en CT-skanning så att både ben och mjukvävnad kan undersökas
 • Röntgenundersökning accepteras

Kommentar: Vi godkänner även röntgen av praktiska skäl eftersom det fortfarande är svårt att få alla undersökningar hos samma veterinär och eftersom det kan kräva långa resor till en veterinär som kan göra CT-skanning tillsammans med de andra testerna.

 • har resultatet BOAS 0-1 i Cambridge belastningstest eller motsvarande test
  • En mops med BOAS 1 kan endast paras med en BOAS 0-mops om de andra förutsättningarna är uppfyllda
  • En av mopsarna i kombinationen kan undantas från denna förutsättning om den inte tillhör vår klubb. I så fall är det uppfödarens ansvar från vår klubb att noggrant undersöka andningen hos den potentiella partnern

Kommentar: Kravet att endast våra egna mopsar har gjort ett belastningstest grundar sig i praktiska skäl eftersom olika klubbar har olika regler. Det är ännu inte vanligt bland altdeutsche- och retromopsuppfödare att göra ett belastningstest. När detta ändras kommer vi att höja våra krav.

 • Har genomgått en okulär undersökning av en veterinär ögonläkare och
  • har väl inbäddade ögon
  • om hunden har entropion är det bara i låg grad
  • om den har distichiasis är det bara i låg grad
  • En mops med entropion ska helst kombineras med en som är fri från det, eller så ska båda ska ha entropion i mycket låg grad
  • En mops med distichiasis ska kombineras med en mops som är fri från det

Kommentar: det är ovanligt att altdeutsche mopsar och retromopsar har distichiasis och retromopsar har sällan entropion.

Till att börja med kommer vi att dokumentera våra mopsars okulära status och göra en grov uppskattning av ovanstående kriterier. Senare, när vi har mer material kommer vi att utveckla ett klassificeringssystem tillsammans med en veterinär ögonspecialist.

 • har ett litet nosveck som inte är i kontakt med ögonen eller täcker någon del av näsans framsida
 • har ingen tandträngsel, och tänderna har ingen onormal kontakt med andra tänder eller mjuk vävnad, har inga tänder som syns när munnen är stängd (dvs. har inget stort underbett)

Kommentar: Till att börja med kommer vi att bedöma tänderna själva och om vi är osäkra kan vi låta en veterinär titta på tänderna. När vi har utvecklat ett protokoll för ögonen kommer vi att göra det också för tänderna.

 • har en CFR på 0,20 eller mer
  • Mopsar med lägre CFR som uppfyller de andra kriterierna ska kombineras så att den genomsnittliga CFRen för båda föräldrarna är 0,20 eller mer

Kommentar: Vi börjar med att mäta CFR själva.

 • är inte bärare av två PDE-alleler (= i riskzonen)
  • Enkelbärare kan endast kombineras med fria hundar
  • En dubbelbärare som har andra viktiga egenskaper accepteras, och kan endast kombineras med fria hundar
 • är inte bärare av två DM-alleler (= i riskzonen)
  • Enkelbärare kan endast kombineras med fria hundar
  • En dubbelbärare som har andra viktiga egenskaper accepteras, och kan endast kombineras med fria hundar
 • har en andel gener från en donatorras
  • Renrasiga mopsar ska kombineras med mopsar som har en andel från en donatorras
  • Godkända donatorraser är Parson Russell Terrier, högställd Jack Russell Terrier (finns i andra länder än Sverige), dvärgpinscher och dansk-svensk gårdshund
  • Kombinationen av två hundar ska resultera i valpar som har cirka 20 – 5 procent från donatorrasen
 • Eftersom HD och AD har relativt låg ärftlighet är det frivilligt att låta kontrollera höfterna och armbågarna hos den potentiella avelsmopsen

Kommentar: Om medlemmarna låter röntga hundens höfter kan vi dock bygga upp en databas med information om höft- och armbågsstatusen för våra hundar, och i framtiden kan denna användas för att beräkna avelsindex för HD och AD. Därför uppmuntrar vi våra medlemmar att kontrollera höfterna och armbågarna på sina avelshundar.